Ana Sayfa

berlinturkbanner

berlinturkbanner

SEMİR BOLAT

SEMİR BOLAT  |  BERLIN

semir_bolat@hotmail.com

YAZARIN TÜM YAZILARI

CORONA GERÇEĞİ ve DİJİTAL DÜNYA ALT YAPI FIRSATÇILIĞI VIII

CORONA GERÇEĞİ ve DİJİTAL DÜNYA ALT YAPI FIRSATÇILIĞI VIII

 ‘Her Kötünün Bir İyi, Her İyinin Bir Kötü Karşılığı vardır’.

‘Bunlardan birinin güçlenmesi diğerin zayıflaması anlamına gelir’.

‘Dengenin kimin aleyhine bozulacağı ve kontrolü kimin ele geçireceği çok önemlidir’.

Şu ana kadar yazmış olduğum yazı dizisinde aslında günümüzün PANDEMİ koşularının bize gösterdikleri sonuçları gözden geçirme fırsatı sundu.

Tarihsel bir süreci ele alarak ana hatları ile mikrop ve ekonomi yaşamın aynı zamanda siyasi gelişmelerle gelinen gerçekleri ve siyasi sonuçlara bağlı yenidünya düzeninin olasılıklarını düşünmemize neden oldu.

İnsanların var oluşundan bu yana ‘toplum biçimleri’, ‘insanlık çağları’ ve yaşamın zorunlu biçiminden kaynaklanan mücadeleler sonucu ‘dayatanların’ üretim araçlarının sahipleri egemenliği ve devlet sistemlerinin ‘üretim araçlarından mahrum’ çalışanlara karşı süren hâkimiyeti ve idare biçiminin süren savaşlarından başka bir şey olmayacağını sosyoloji bilimi felsefe ve tarihin ışığında göstermiştir.

Yani Egemen olanların DAYATMALARI ile idare edilenlerin zorunlu DAYANIŞMA birliğinden başka bir şey değildir.

Her iki durumunda sebebi sınıfsal sürece bağlı olarak zıtların birliği ve savaşıdır. Bu maddenin birliği içinde ki zıtlarında mücadelesidir.

     DAYATMALAR bölümlerinde egemenlerin görevleri ve gelmek istedikleri sürecin alt yapısına bağlı düşünce proje ve muhtemel hayallerinden bahsederek örnekler verdik.

Bunu KÜRSEL SERMAYE İmkânları azınlık olarak paylaşımdan uzak ve kazanma isteklerinin doyumsuz obur iştahları karşısında, Evren’de KARA DELİK.

 Dünya’da Doğal Afet, küresel ısınma, OBRUK, biyolojide virüs, genetik, mikroçip, Kimyada kuantum dijital ve galaksilerin fethi ile bunların binlerce ayrıntısında gizli yapılan araştırmaların çok az insanlar tarafından bilinmesi kullanılmak istenmesi ve yürürlüğe sokulurken izlenen yönetim algı ve baskılar bizde birçok gizemli şüphe bırakmaktadır.

Biz şimdi tekrar konumuza dönelim.

CORONA günümüzün en büyük sorunudur. KORUNMA ise hayati gereksinmedir.

Bu sorun insanları ilerde uzun sürecek bir felakete doğru sürüklemiştir. Bunun mutlaka insanlar tarafından sebepleri ve sonuçları bilim adamlarının çalışmaları tarafından ortaya konulacaktır. Yine bundan önceki çağlarda olduğu gibi toplumun bilim adamları ve aydınları çok ağır bedeller ödeyecekleri kesindir. Bunun önlenmesi için yapılan çalışmalarda en çok bu insanların ‘değerli beyinleri olanlar’ muhatap olmalarından kaynaklanan sorunlardan sonra hayatlarını bile kaybedenler olacaktır. Ama buna karşılık sahip olduğu gücü ve imkânları toplumun yararına kullanmayanlar şimdilik kendilerini emniyette sanabilirler. Ancak onlar adına da hiçte sevindirici olmayacak bir sürecin de başlamış olmasını unutmalılar. Kapitalist Topluma gelinceye kadar:

1.İlkel toplum

2.Köleci toplum

3.Feodal toplum

4.Kapitalist toplum

       a.Pre Kapitalist  

       b.Serbest Rekabetçi Dönem,

       c.Ulusal Tekeleşme,

       d. Sömürgecilik,

       e. Emperyalizm

             *Burjuva Demokrasisi,

             *Oligarşi,

             *Faşizm,

      f. Dijital Yoğunluk ve Yeni Dünya Düzeni:

Bu dönemde artık ekonomik, ideolojik, siyasi gücün en gelişmişi olan, bu gücüde değişen koşulara bağlı olarak, Burjuva demokrasisi, oligarşi, faşizm seçeneklerinden biri olacağı gibi bazen da hepsini, bezende hiç birine ihtiyaç duymayacak bir KÜRESEL DİJİTAL GÜÇ VE SAVUNMANIN SİBERNETİK kontrolüyle sahip olduğu bir sistemin ilk aşamalarına geçmiş olduk.

          a.Endüstri 1.0 Buhar,

          b.Endüstri 2.0 Elektrik,

         c.Endüstri 3.0 Elektronik,

         d.Endüstri 4.0 Dijital ve Uzay

                *Yapay Zekâ,

                 *Üç boyutlu yazıcılar,

                 *Robotik Kodlama,

                *Biyoteknoloji,

                *Nanoteknoloji,

               *Uzay Teknolojisi,

Tablosu ve parametre başlıkları arasında ana başlık ve konuları her biri kitaplara sığmayacak konular olduğunu biliyoruz.

Belki de ilerde her birisi içinde kitaplar yazanlardan oluruz.

Şu ana kadar zaten binlerce araştırmacı ve milyonlarca düşünür ve yazar kendi alanlarında bireysel veya guruplar halinde sonuçlar ortaya koymuş ve bilimsel tezlerle doğruluk kazanacak boyutlara getirilmiştir.

Biz DAYATMALAR bölümlerinde ele aldığımız konuları onun karşısında yapıları gereği olanları ele almaya devam edelim.

B.DOĞAL GELİŞME (ZORUNLU SOSYALEŞME) 1

Bu bölümde de yukarıda sıraladığım parametreler ve bu parametrelerdeki gelişim ve dönüşümlerde gücü elinde bulunduran burjuvazinin karşısında her zaman proletarya yer almış ve toplumsal denge bu iki sınıfın öncülüğünde ki sosyal yapı üzerine evrimleşerek süre gelmiştir. Yani her iki sınıfın beraberliğinden bu güne zıt taraflarda yer alarak ve savaşarak gelinmiştir.

Bu aşama doğal gelişim sonucu sınıfların gücüne göre bazen galip gelerek bazen yenilerek bazen demokratik başarılar elde edip bazen bütün bu demokratik gelişmelerin hepsini ağır bedeller ödeyerek kaybetmiştir.

Süren sınıf savaşları sonucu nicel gelişmelerle her yönüyle bu güne gelecek bir sürecin DAYATANLAR (AZINLIK) ile KARŞI KOYANLAR (ÇOĞUNLUK) sonucu bu güne gelinmiştir.

Kapitalist toplumun içinde önce köylüler, sonra mülkiyetini kaybeden proletarya daha sonra fabrika ve hizmet sektörü ile tarımdan idari personel ve aracılığa karşı köprüler kuracak olan kadroların yetişmesinin zorunluluğundan doğan küçük burjuva oluştu. Her iki alanda yetişen Bürokrasi ve savunma gücünde görev alan memur ve devlet kolluk kuvvetleri. Bu yaşamda egemenlerin daha çok kazanmasına neden olacak teknolojinin elde edilmesi ve gelişmesini sağlayacak eğitim kurumları kuruldu. Burada görev alacak Eğitici öğretmenler. Keşif ve icat ile bilimsel gelişmeleri yaratacak bilim adamları araştırmacı uzman ve yazarlar çizerler ve hayatın diğer alanlarda ki hizmetleri yapacak tabaka ve sınıflar da bu toplumsal dönemlerde hep yer aldılar ve gelişerek günümüze kadar geldiler. Birde tehdit olarak kullanılan işsizler.

Bu safta yer alanlar bir taraftan üreterek ve üretimden doğan beyin ve kol emek gücünü kullanarak ve sürekli çoğalarak yaşama kabiliyeti öğrendi. İşte bu çoğunluğun yaşam iradesi yaratıcı sevgisi ve dayanışma ruhu evrensel enerjinin dijital çağda başka bir özeliği ortaya çıkacaktır. Bunun ne olduğu ve bundan sonra nasıl devam edeceği konusunu bir sonra ki yazımda ele alacağım.

Kalın Sağlıcakla.